HISTORIE DOMU č.p. 37 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ č. 20

1804 – 1874 Dům patřil ostravskému řeznickému rodu Lihotzkých.
1874 Dům koupil radvanický starosta a majitel tamního pivovaru Emanuel Neumann a zřídil v něm Radvanickou pivnici.
1892 Dům byl přestavěn dle projektu nejstaršího syna arch. Felixe Neumanna na dvoupatrový Hotel Gambrinus. Nová budova byla prvním vysokým domem na náměstí a měla v přízemí kavárnu, restauraci a společenský sál.
1896 Tohoto roku poctil hotel svou návštěvou arcivévoda Rainer F. Habsburský, vrchní velitel c.k. zeměbrany.
1896 – 1917 Dalšími majiteli byli Hermann Langer a od roku 1912 manželé Huppertovi.
1917 Dům zakoupila Pozemková banka, která zde zřídila moravsko-ostravskou pobočku.
1924 Zahájena přestavba bankovního domu zvýšením ještě o jedno patro a novou úpravou průčelí domu dle projektu pražské firmy Matěj Blecha.
1926 Dům převzala filiálka Pražské úvěrní banky (po níž zůstala ve štítě domu písmena PÚB a maskaron v podobě boha obchodu Merkura).
1931 Dům byl zakoupen významným ostravským geologem a archeologem Dr. Ing. Janem Folprechtem a manželkou Rudolfou.
1944 Při bombardování Ostravy dne 29. 8. byl dům poškozen (ale nikoliv natolik jako sousední domy).
1949 Z poškozeného domu č. p. 34 byla do přízemí přestěhována lékárna „U zlaté koruny“.
1956 K domu vždy patřil i jeho zadní trakt č. p. 283, což je dnes jednopatrová budova na Jiráskově náměstí č. 3. Ta byla roku 1956 prodána rodině Parmových.
1960 Vlastnictví domu přešlo bezúplatně na Československý stát, resp. Krajskou správu lékáren Ostrava, posléze na Technické a zahradní služby města Ostravy, kteří zde měli svá sídla.
1991 V rámci restituce byl dům navrácen do vlastnictví rodiny Folprechtových.
2002 Současný majitel domu zřídil ve třetím patře citerové muzeum Citerárium, pozoruhodnou stálou expozici historie citer v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
2003 Průčelí domu bylo uvedeno do původní podoby z roku 1924 (M.Blecha). Současně byl restaurován interiér domu, zejména sály lékárny v přízemí.
2023 Lékárna uzavřena. V současné době je zde Kavárna u Zlaté koruny.

MUDr.Vlastimil Malík