O NÁS

V naší ordinaci pracují atestovaní lékaři a kvalifikované zdravotní sestry. Komplexní péče o naše pacientky zahrnuje spolupráci s lékaři jiných odborných ambulancí (interní, diabetologická, endokrinologická), velké operační zákroky, vedení porodů apod. provádíme v Městské nemocnici Ostrava. Součástí našeho týmu lékařů je také anesteziolog.


MUDr.Vlastimil Malík – zakladatel společnosti Malík – gynekologie a porodnictví

MUDr.Vlastimil Malík


LÉKAŘI

MUDr. Jakub Malík

MUDr. Jakub Malík
 • narozen 1970
 • 1997 – promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého
  v Olomouci
 • 1997 – 2000 – Nemocnice s poliklinikou v Bílovci
 • 1999 – atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 1999 – 2023 – privátní gynekologická ambulance
  v Ludgeřovicích
 • 2000 – dosud – Městská nemocnice Ostrava
 • 2003 – Licence pro výkon samostatné praxe a odborného
  zástupce pro obor gynekologie a porodnictví
 • 2005 – specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2006 – 2008 – vedoucí lékař porodního sálu Městské nemocnice Ostrava
 • od 2009 – privátní gynekologická ambulance v Ostravě
 • 1/2015–12/2016 – privátní gynekologická klinika Dublin, Irsko
 • 6/2015–12/2015 – privátní gynekologická klinika Eidhoven a Haag, Holandsko
 • diplomy, licence a certifikáty

MUDr. Hynek Hrankay – gynekolog a specialista v ultrazvukové diagnostice

MUDr. Hynek Hrankey
 • 2011 – držitel Licence pro výkon ultrazvukových vyšetření
  plodu v I. a II. trimestru
  a fetální echokardiografie plodu
 • 2012 – Licence pro výkon superkonziliárních ultrazvukových
  vyšetření v průběhu prenatální péčeMUDr. Dalibor Svrčina – anesteziolog

MUDr. Dalibor Svrčina
 • narozen 1954
 • 1981 – promoce na Lékařské fakultě
  Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1981 – 1986 – anesteziologicko – resuscitační oddělení
  v Nemocnici Vítkovice
 • 1984 – atestace I. stupně
  z oboru anesteziologie a resuscitace
 • 1990 – atestace II. stupně
  z oboru anesteziologie a resuscitace
 • 1983 – 1986 – zástupce primáře
 • 1986 – 2001 – primář Městské záchranné služby v Ostravě
 • 1999 – atestace z oboru urgentní medicína
 • 1998 – 2010 – předseda Okresního sdružení České lékařské komory v Ostravě
 • 2001 – 2010 – hlavní lékař a zástupce ředitele
  Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje v Ostravě
 • 2004 – dosud – samostatný privátní lékař
 • 2010 – 2016 – primář Urgentního příjmu Městské nemocnice Ostrava
 • 2016 – dosud – lékař Urgentního příjmu Městské nemocnice Ostrava


SESTRY

Karin Bomboňová

Sestra Karin Bomboňová

Svatava Wolná

Sestra Svatava WolnáSPOLUPRACUJÍCÍ LÉKAŘI

MUDr. Michal Mihula – gynekolog – expertní kolposkopie

 • od roku 2007 držitel funkční licence expertní kolposkopie, která opravňuje k provádění konsiliárních vyšetření gynekologických prekanceróz a jejich ošetřování

MUDr. Libor Ševčík, PhD. – gynekolog – expertní kolposkopie

 • lékař se specializací onkogynekologie, onkodermatologie a s nádstavbovou atestací z klinické onkologie, s funkční licencí kolposkopické expertízy a s certifikátem pro onkologickou cytologii

MUDr. Jakub Gorgol – endokrinolog

 • narozen 1973
 • 1997 – promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1997 – 2004 – interní oddělení v Nemocnici Vítkovice
 • 2000 – atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství
 • 2003 – atestace z oboru endokrinologie
 • 2003 – Licence pro ultrazvukovou diagnostiku
 • 2004 – dosud – privátní endokrinologická ambulance v Ostravě
  léčba chorob žláz s vnitřní sekrecí, specialista na léčbu nemocí štítné žlázy, osteoporózy

MUDr. Zuzana Svrčinová – konzultant v oboru vnitřního lékařství

 • prevence obezity
 • komplexní klinické vyšetření
 • předoperační vyšetření
 • konzultace psychosomatických onemocnění
 • poradenství a konzultace veškerých potíží a chorob spadajících do oboru vnitřního lékařství
 • www.prevenceobezity.cz