I. TRIMESTRÁLNÍ SCREENING

MUDr. Jakub Malík

Tento článek podává informace o vyšetření zvaném I. trimestrální screening, týkající se záchytu genetických vad plodu již v I. trimestru gravidity. Pomůže Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném postupu, abyste se mohla rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.


Co je I. trimestrální screening?

Jedná se o kombinované vyšetření a zhodnocení krevních odběrů a ultrazvukového vyšetření plodu mezi 10.-14. týdnem gravidity, výsledkem je míra rizika postižení plodu chromozomální vadou. Jedná se o vyšetření na žádost pacientky, není hrazeno zdravotní pojišťovnou, cena na našem pracovišti je 1.200 Kč. Většina pojišťoven zpětně vyšetření proplatí.


Jaký je důvod (indikace) tohoto vyšetření?

Důvodem screeningu v I. trimestru gravidity je stanovení rizika postižení plodu chromozomální abnormalitou.


Jaký je postup vyšetření?

Součástí vyšetření je provedení odběru krve v 10.-11. týdnu těhotenství (alternativně možný odběr od 10. do 13. týdne těhotenství), následuje za 2 týdny ultrazvukové vyšetření, které se provádí nejpozději do týdne gravidity 14+0.

Na konci tohoto vyšetření Vám bude sdělen výsledek vyšetření, který vyjadřuje Vaše individuální riziko Downova syndromu a jiných genetických vad plodu. Úspěšnost vyšetření se pohybuje kolem 90%.


Jaké jsou možné komplikace a rizika?

Vyšetření je neinvazivní, proto je riziko téměř nulové. Doposud nebylo prokázáno, že by ultrazvuk mohl poškodit vyvíjející se zárodek.


Jaké jsou možné alternativy výkonu?

První alternativou je provedení vyšetření krve ve II. trimestru těhotenství – tzv. triple test, které však má nižší úspěšnost záchytu plodů s chromozomální vadou (asi cca 60-70%) a vyšší riziko falešně pozitivních výsledků vyšetření, které je pak důvodem pro provedení amniocentézy – odběru vzorku plodové vody. Proto toto vyšetření nedoporučujeme.

Druhou alternativou je vyšetření RNA plodu z krve matky po 11. týdnu gravidity. Jedná se o vyšetření se záchytem chrom. abnormalit až 99,7 %. Nevýhodou vyšetření je cena. U nás nabízíme Trisomy test (zpracovává laboratoř Spadia) a Panorama test (zpracovává Bioptická laboratoř Plzeň), cena je 10.000 – 16.000 Kč, dle rozsahu vyšetření chrom. abnormalit. Pojišťovny toto vyšetření neproplácejí.