PODROBNÝ ULTRAZVUKOVÝ SCREENING
VE II. TRIMESTRU – SUPERKONZILIÁRNÍ

O co se jedná?

Samsung H60

Tzv. velký ultrazvuk kolem 20. týdne těhotenství je prováděn pouze certifikovaným lékařem a patří mezi základní pilíře péče o těhotnou ženu na celém světě. Toto vyšetření je schopno zachytit naprostou většinu vrozených vývojových vad plodu. Na některých pracovištích (i zde v naší ordinaci) je jeho součástí tzv. FECHO –fetální echokardiografie, neboli vyšetření srdce plodu. Jedná se tak o nejkomplexnější vyšetření Vašeho miminka, které Vám můžeme nabídnout.


Proč je toto vyšetření zpoplatněno?

Podrobný ultrazvukový screening i přes svůj nesporný přínos není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a pro pojišťovny v zásadě „NEEXISTUJE“. Zdravotní pojišťovny sice hradí všem těhotným „screeningové ultrasonografické vyšetření v 18.-20. týdnu těhotenství“, to však svým rozsahem a schopností zachytit vrozené vývojové vady zdaleka nedosahuje kvality a rozsahu PODROBNÉHO ultrazvukového screeningu prováděného CERTIFIKOVANÝM lékařem. Vzhledem k nákladům, které souvisejí s naším špičkovým vybavením (technickým i personálním) a neochotě pojišťoven začít toto vyšetření proplácet, nelze toto vyšetření provádět zdarma. Ve stejném smyslu se opakovaně vyjadřují také představitelé českých odborných společností, a tak již všechna ultrazvuková centra přecházejí na režim „základní vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění, podrobné vyšetření hrazené přímo pacientkou“.


Jaká je cena tohoto vyšetření?

Vzhledem k rozsahu a náročnosti tohoto screeningu je cena stanovena na 1.500,- Kč (včetně vyšetření srdce miminka – FECHO).

Cena FECHO – vyšetření srdce plodu – (jako samostatný výkon) je stanovena na 700,- Kč.